spacer 
realestate-algarve.info home your portugal information source to real estate and living in portugalRobert M.L. Snapper
www.citius-altius-fortius.info
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

Bike Erg SB 2018 : Indoor Rowing
Nonathon : Indoor Rowing
The benefit of low-cadence cycling : Cycling
Training in the Heat : General Health Info
Synching with Strava : Indoor Cycling
Wave surfing in Portugal : Wave surfing
What is wave surfing : Wave surfing
Tranings Guide Concept2 : Indoor Rowing
How fast do I lose fitness : Training
World Records on Row - Ski and Bike Erg : Records
Fitness level : Training
Decline due to aging : Training
Sport Injuries : Health
Steve Redgrave : Profiles
Trainings volume through weights : Weightlifting
RowPro : Rowing
Interval sessions : Training
Sport Training Centra Portugal : Sport centre
World Hour Record Bike : Cycling
Principles of long distance running : Running
Padel versus Clips : Padels & Clips
Gears info for beginners : Gears
Strenght level calculator : Weightlifting
CANYON Roadlite : Bikes
CANYON Roadlite YT : Bikes
Karvonen : Measuring is Knowing
Official rowing site : Rowing
Heart Rate Bands RS : HR & HRV&SPO2
Inversion tables : General Health Info
Word Records Men : Athletic
Women Rowers on the Olympics : Stories
World Hour Records Running : Athletic
What is HRV - Heart Rate Variability - 2 : HR & HRV&SPO2
All about padel courts : Padel
What is indoor Rowing? : Indoor Rowing
Best Road Pedals : Cycling
VO2 Max Tables : General Health Info
Indoor rowing and health : Indoor Rowing
HRV by ithlete : HR & HRV&SPO2
Saddle tilt : Cycling
Is Sleeping Naked Better for Your Health? : General Health Info
A special breakfast : General Health Info
Ergstick and Ergdata : Indoor Rowing
Heart Rate Variability or HRV : HR & HRV&SPO2
HRV by Elite : HR & HRV&SPO2
Frozen shoulder : General Health Info
BMI : General Health Info
Hit and Run : Stories
How to choose a bike saddle : Bikes
What is padel - You tube : Padels & Clips
Wat is padel - You Tube : Padels & Clips
Social Media and sharing : Social Media
Nokia : Blood Pressure
WR Marathon 2018 Kipchoge : Athletic
What is H I I T : Training
HRV vs HR : Measuring is Knowing
Bike gears for beginners : Gears
Tacx Bushiso Test : Home Trainers
VO2 Max : VO2Max
Cycling : World Hour Records
What and who is Citius-Altius-Fortius : Home
Making sense of drag factor : Indoor Rowing
History : Padels & Clips
Shoes and Clips : Cycling
Justine Renston : Profiles
Q-Power : Indoor Rowing
Surfing terms : Wave surfing
5 Tips to improve your sleep : General Health Info
How Beta blockers can affect performance : General Health Info
28-05-2018 : Indoor Rowing
You tube movies : Wave surfing
You Tube Videos : Bikes
Fitting handle bar tape : Bikes
Lactid Acid : General Health Info
Carbon or Aluminium : Handle Bars
Is Training By Heart Rate A Thing Of The Past? : HR & HRV&SPO2
HR versus HRV : HR & HRV&SPO2
What is BMI : General Health Info
Rowing Records Indoor RS : Indoor Rowing
Back cycling light : Cycling
Lucy Bartholomew : Stories
Indoor Home Trainers : Indoor Cycling
Training during holidays : Cycling
Strapping and taping : General Health Info
Cycling in Portugal : Cycling
Rowing Apps : APPS
The future of gears? : Gears
World Records Women : Athletic
8 Mistakes when measuring HRV : HR & HRV&SPO2
Orthastatic Test : Measuring is Knowing
Influence Beta Blockers on performance : General Health Info
What is HRV - Heart Rate Variability : HR & HRV&SPO2

Gember : Gezondheids Info
Wie en wat is Citius-Altius-Fortius : Home
Maximale Hartslag : Gezondheids Info
Fietsmaat berekenen : Fietsen
Verzettentabel : Fietsen
Depressie of een dippie : Gezondheids Info
Wat is Watt : Fietsen
Inspanningstest : Fietsen
Citius-Altius-Fortius : Home
Lijnzaad : Gezondheids Info
Fietsen in Portugal : Fietsen
Hartslag zones : Meten is Weten
Mijn hartslag zones : Meten is Weten
De ideale fietspositie : Fietsen
Polar Testen : Meten is Weten
Bloeddrukwaarden : Meten is Weten
Invloed sporten op dementie : Gezondheids Info
Zuurstofgehalte in het bloed : HR & HRV&SPO2
SPO2 Zuurstofgehalte in je bloed : HR en HRV
Sporten en Bloeddruk : Bloeddruk
Rafael Nadal : Tennis
Hartslag : Gezondheids Info
Nadal Tennisaccademie : Tennis
Hoeveel caloriën om 1kg. vet te verbranden : Gezondheids Info
Hoeveel caloriën om 1kg. vet te verbranden : Gezondheids Info
Hoeveel caloriën in wijn : Gezondheids Info
Derailleur afstellen : Wielrennen
Risico factoren hartaanval : Gezondheids Info
Diabetes 1 en 2 : Gezondheids Info
Hartslag Variabelen : Gezondheids Info
Runners world : Nieuwsberichten
Herstel van training : Gezondheids Info
Wat is indoor roeien? : Indoor Roeien
Bloeddrukwaarden : Gezondheids Info
Invloed van temperatuur op prestaties : Meten is Weten
10 goede redenen om te gaan fietsen : Fietsen
Herken een hartaanval : Gezondheids Info
Oversteek Stille Oceaan : Zwemmen
Mijn indoor roei records : Indoor Roeien
Mijn indoor fiets records : Bike Erg
Ski-Erg 2017-2018 : Records
Hartslag meten : Gezondheids Info
Lage Hartslag in Rust : Algemene Info
VanMoof fietsen : Fietsen
Hartritme stoornissen : Gezondheids Info
Mijn hartslag zones : Meten is Weten
Invloed van Beta blokkers op sportprestaties : Gezondheids Info

spacer spacer spacer

print articleHartslag Variabelen

spacer
spacer

Trainingsvariabelen

 1. 1. Trainingsvariabelen fysiotherapie en fitness
 2. 2. Variabelen functie specifiek Kracht Snelheid Uithoudingsvermogen Mobiliteit Coördinatie/ stabiliteit
 3. 3. •Kracht: Maximaal kracht Snel Kracht/ explosieve kracht Kracht uithoudingsvermogen (Lokaal)
 4. 4. •Snelheid Hoge snelheid in bepaalde trajecten van beweging (hoeksnelheid) In adl niet vaak van toepassing. Hoewel: Bij valpreventie gedacht kan worden aan het snel verzetten van de benen als opvang reactie. Richtlijn voor opbouw van snelheid: Aantal herhalingen per x sec. opvoeren. S n e l h e i d
 5. 5. • Bepalen van de Fmax(1RM) met behulp van holten diagram •Richtlijn krachttraining: K r a c h t
 6. 6. Het KRS-Systeem Krs nr. Methode herh. supercompensatietijd 1. Coordinatie 13-20 24-uur 2. Uithoudingsverm. I 31-40 24-uur 3. Uithoudingsverm. II 21-30 24-uur 4. Uithoudingsverm. III 13-20 24-uur 5. Hypertrofie 8-12 48-uur 6. Rekrutering I 5-7 48-uur 7. Rekrutering II 3-4 48-uur 8. Rekrutering III 1-2 48-uur 9. Snelkracht 10 (snel)72-uur 10.Explosieve kracht 10 (snel)72-uur K r a c h t
 7. 7. Coörd. Kracht UHV Hyper- Trofie Rekrutering Kg Rekrutering tijd Herh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-2 -40% - - - - -20% -10% - - 3-4 -30% - - - -20% -10% +5% -20% -20% 5-7 -20% - - -20% -10% +10% +10% -10% -10% 8-12 -10% - -20% -10% +10% +20% - 13-20 -20% -10% +10% +20% - - +10% +10% 21-30 +10% -10% +10% +20% - - - +20% +20% 31-40 +20% +10% +20% - - - - - - >40 - +10% +20% - - - - - - - Tabel: kracht revalidatie systeem K r a c h t
 8. 8. Trainingskaart KRS Oefening: Krs nummer: serie Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 4 Dag 5 Dag 6 kg her kg her kg her kg her kg her kg her kg her 1 2 3 4 Opmerking: K r a c h t
 9. 9. •Uithoudingsvermogen keuze specifieke verbrandingscyclus trainen in juiste tijdspanne bepaald aan de hand van de VO2 max. U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 10. 10. Bepaling HFmax en HRR • HFMax (volgens Tanaka) 208-(0,7xleeftijd) • Hfrust • Rust hartslag (3x meten ‘s ochtends voor opstaan) Formule van Karvonen HRR(heart rate reserve) Maximale hartslag-Rust hartslag Hfmax-Hfrust U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 11. 11. Bepaling HF-Training Hf-training= Hfrust + x% x HRR 55%-65% = vetverbranding 65%-85% = Aeroob trainingsgebied 85%-Max = Maximale inspanning U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 12. 12. Richtlijn opbouw duur uithoudingsvermogen • Intensiteit tussen 50 en 85% • Duur 20-30 minuten (in blokken van minimaal 4 minuten) • Frequentie 3x per week U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 13. 13. •Mobiliteit ROM (range of Motion) M o b i l i t e i t
 14. 14. •Coordinatie Gesloten keten: Machines Open keten: Squat rek/ smith machine Dumbels/ stang Aerosling Grondoefeningen/ bosubal C o ö r d i n a t i e
 15. 15. Functionele Training Analyse: • Grondmotorische vaardigheid: • Energieleverend systeem • Analyse specifieke bewegingen
 16. 16. Grondmotorische vaardigheid: Uithoudingsvermogen Kracht Snelheid Mobiliteit Coördinatie
 17. 17. Energieleverend systeem • Anaeroob ATP 2-3 seconden CP(creatine fosfaat) 10-15 sec Lactisch systeem na 20 sec. tot max. 90 sec. • Aëroob (vanaf 4 minuten) Trainingseffect na 20 minuten tot 1,5 uur
 18. 18. Specifieke bewegingen • Actieve spiermassa • Geactiveerde spiervezeltypes • Contractie vorm isometisch concentrisch excentrisch • Gewrichtshoek/ bewegingstraject (ROM) • Bewegingsnelheid • Intensiteit belasting (perc. Max. kracht) • Coördinatie patronen
 19. 19. Voorbeeld schema oefening Oefening: Krs nummer: serie Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 4 Dag 5 Dag 6 kg her kg her kg her kg her kg her kg her kg her 1 2 3 4 Grondmotorische eigenschappen Uithoudingsvermogen, Kracht, Snelheid, Mobiliteit, Coördinatie Energieleverend systeem: ATP 2-3 seconden, CP 10-15 sec,Lactisch systeem 20 sec. tot 90 sec, Aeroob >4 min. Specifieke Bewegingen: Isometrisch, concentrisch, excentrisch, ROM …………….…, Snelheid:……….……. Aanvullende opmerkingen:
 20. 20. Type I: Aeroob (gemeten in vastus lateralus middels biopt) (Lange afstandlopers (60-90%) (Fietsen 40-80%) (Sprint 15-40%) Type II : Anaeroob Type IIx: Intermediaire vezels (kunnen eigenschappen ontwikkelen van type IIa groter uithoudingsvermogen) •Indeling per type spiervezelK r a c h t
 21. 21. Het ARS-Systeem • Anaerobe drempel: – 10% van Hfmax • Aerobe drempel – 30% van Hfmax Beweegvormen: Wandelen, briskwalking, joggen, hardlopen Fietsen/ Cross trainer U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 22. 22. Belastbaarheids try-outs (25x2x50meter) Wandelen Briskwalking Joggen Hardlopen Herh. Sec. Hf. Herh. Sec. Hf. Herh. Sec. Hf. Herh. Sec. Hf. 1-2 39 33-34 23 45-46 17 49-50 15 3-4 38 35-36 22 47-48 16 5-6 37 37-38 21 7-8 36 39-40 20 9-10 35 41-42 19 11-12 34 43-44 18 13-14 33 15-16 32 17-18 31 19-20 30 21-22 29 23-24 28 25-26 27 27-28 26 29-30 25 31-32 24 U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 23. 23. Belastbaarheids try-out (Fiets/Cross trainer) Fietsen/cross trainer Herh. Watt. Hf. Herh. Watt. Hf. 1-2 100 33-34 420 3-4 120 35-36 440 5-6 140 37-38 460 7-8 160 39-40 480 9-10 180 41-42 500 11-12 200 43-44 520 13-14 220 45-46 540 15-16 240 47-48 560 17-18 260 49-50 580 19-20 280 21-22 300 23-24 320 25-26 340 27-28 360 29-30 380 31-32 400 U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 24. 24. HFF = Recovery heart rate/ herstel hartfrequentie: daling hartslag na zware inspanning Goede indicatie voor mate van conditie. Goed te gebruiken om cardiorespiratoire vooruitgang te meten. U i t h o u d i n g s v e r m o g e n
 25. 25. HFF-indicatie • P0 = Polsslag direct na inspanning • P1 = Polsslag 1 minuut na inspanning • P2 = Polsslag 2 minuten na inspanning • P3 = Polsslag 3 minuten na inspanning • Pv = pols verschil • Pv 30-50 P1 = conditie goed tot zeer goed • Pv 30 = conditie goed U i t h o u d i n g s v e r m o g e n

 

Datum ingevoerd: 17 June 2018
 
In geval van vragen of opmerkingen aangaande dit artikel? email mij

 

print article

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| Premium Sports Hotels |
spacer
Copyright © 2002-2022 Ricola Algarvia Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.